LED լուսավորության առավելությունները

·       Մինչև 10 անգամ էլեկրաէներգիայի խնայողություն՝ շիկացման լամպերի համեմատությամբ

·         Մինչև 100 000 աշխատանքային անդադար ժամեր

·         Աշխատանքի լայն ջերմային միջակայք  -50  մինչև +45 C

·         Չի պարունակում սնդիկային գազեր

·         Չի պահանջում խոտանման հատուկ պայմաններ

·         Դիմանում է էլեկտրաէներգիայի լարման տատանումներին

·         Չունի միացման և անջատման քանակական սահմանափակում

·         Ցածր ջերմատվություն

·         Ընթացիկ սպասարկում չի պահանջվում

·         Կիրառման լայն ոլորտ՝ բոլոր բնագավառներում