Ի՞նչ է Լյումենը և ի՞նչ է Լյուքսը

Լյումենը միավորների միջազգային համակարգում լուսային հոսքի չափման միավորն է:

Լյուքսը լուսավորության չափման միավոր է, որը չափում է լուսավորության մակարդակը: 1lx-ը 1մ մակերեսով մակերևույթի լուսավորվածությունն է 1lm լուսային հոսքի դեպքում: