• ԼԵԶՈՒ
    • English
    • Русский
    • Հայերեն

Աշխատանք

Աշխատանք

Ներմուծումների գծով մասնագետ


 

Աշխատանքային պարտականություններ

Ø  Հետևել ներկրվող ապրանքների շարժին՝ համաձայն ներքին ընթացակարգերի՝ տեղական և միջազգային օրենսդրության պահանջներին։

Ø  Վարել անհրաժեշտ փաստաթղթավորումը և էլեկտրոնային շրջանառությունը՝ ներկրման գործընթացի արդյունավետ ընթացքն ապահովելու համար։

Ø  Կազմակերպել ներկրման արդյունավետ իրականացման գործընթացը՝ համաձայն յուրաքանչյուր մատակարարի հետ կնքված պայմանագրի և պայմանների

Ø  Գործընկերների հետ ստեղծել և զարգացնել արդյունավետ բիզնես կապեր։

Ø  Բանակցել օտարերկրյա գործընկերների/մատակարարների հետ, ուսումնասիրել և հետազոտել այլընտրանքային և լավագույն առաջարկները՝ ապահովելով կոմերցիոն պլաններին ու նպատակներին համահունչ ապրանքների ներկրումը

Ø  Համագործակցել ընկերության ալյ բաժինների հետ։

Ø  Ուշադրության տակ պահել ներկրվող ապրանքների նվազագույն մնացորդները և ներառել դրանք ներկրման գործընթացի գրաֆիկների մեջ։

Ø  Մասնակցել նոր մատակարարների փնտրման, վերլուծության և գնահատման գործընթացում, վարել նոր մատակարարներից ապրանքների ներկրման հետ կապված բանակցությունները։

Ø  Սահմանված կարգով կազմակերպել, հավաքագրել, սիստեմավորել և ուսումնասիրել և ամփոփել տեղեկատվական բոլոր նյութերը։

Ø  Վերահսկել գործընկերների հետ պայմանագրերի կատարման ընթացքը։

 

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

Ø  Ներմուծման և արտաքին կապեր իրականացնելու աշխատանքային փորձ՝ նվազագույն,,,,

Ø  Միջազգային առևտրի կանոնների, մաքսազերծման գործընթացի վերաբերյալ գիտելիքներ

Ø  Համակարգչային գիտելիքներ (պարտադիր MS Excel)

Ø  Հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն

Ø  Գործարար հաղորդակցման և բանակցային գերազանց հմտություններ

Ø  Վերլուծական մտածելակերպ, որոշումներ կայացնելու ունակություն

 

Գրանցվել տեղեկագրին